Belangrijke relatie met NLBIF

 

In juni 2017 is door NLBIF, kort gezegd de Nederlandse tak van het Global Biodiversity Fund (GBIF), een bijdrage van circa 25.000,- toegekend. Dit geld wordt dit jaar besteed aan een analyse van de door Batumi Raptor Count verzamelde data van 10 jaar roofvogels trektellen bij Batumi aan de Zwarte Zeekust in Georgië. Alle data worden opgenomen in het bestand GBIF zodat ze toegankelijk worden voor onderzoekers over de hele wereld.

 

Het bestuur van BRC heeft inmiddels besloten om de monitoring van roofvogeltrek bij Batumi de komende jaren voort te zetten. Die nieuwe data zullen jaarlijks aan het bestand van GBIF worden toegevoegd.

 

Door Wouter Vansteelant wordt momenteel een publicatie van de analysebevindingen en conclusies voorbereid. Over de bevindingen heeft Wouter op 4 november 2017 een lezing gegeven aan de (5e) Algemene Ledenvergadering van de AKN in Noordwijk. Klik hier voor een pdf met de samenvatting van de door Wouter Vansteelant gegeven lezing.